onsdag 11 december 2013

#Stafettjulkalendern lucka 12

Mitt bidrag till stafettjulkalendern är Roger & Birgitta Ellmins bok "Att arbeta med portfolio - teori, förhållningssätt och praktik". Det är bra en bok som lyfter portfoliometodiken och vad, hur och varför portfolio är ett bra verktyg i den pedagogiska dokumentationen. Jag tycker den är väldigt bra på så sätt att man får en djupare insikt i vad en portfolio egentligen är och får en att reflektera över sitt eget arbete. 
Vi gör digitala portfolios på min förskola och enhet som vi sedan använder som underlag till utvecklingssamtalen. Ellmin & Ellmin tar upp olika former av portfolios och att de kan se olika ut, att man kan få arbeta fram en egen mall och metod och vilka områden man vill att portfolion ska fokusera på. Boken tar upp hur viktigt det är att barnet är delaktig i urvalet som ska finnas med i portfolion samt deras reflektioner. Annars är det mest en "bildsamling" över vad barnen gör. Läs mera om författarna och deras litteratur på ellmin.se

Boken har ingått i litterturlistan på kursen jag precis har läst, Pedagogisk dokumentation med IT-stöd (7,5 poäng på distans, Umeå universitet). Denna blogg ingår i den kursen där jag bloggat om min lärprocess samt publicerat uppgifter som ingått i kursen. En mycket givande och bra utbildning jag verkligen rekommenderar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar